Производствена дейност на „Булхим”

null

Леене и изработване на различни видове отливки

Отливки от различни видове чугуни:

  1. Сив чугун от СЧ 20 до СЧ 40-60 (EN 1561) GJL 100-350.
  2. Високо як чугун със сфероидален графит от ВЧ 38-17 до ВЧ 120-4 (EN 1563).
  3. Ковък чугун
  4. Легирани чугуни
Отливки от различни видове стомана:
Методи на формоване

Отливки от различни видове стомана:

Въглеродни стомани с различно съдържание на въглерод.
Легирани и високолегирани стомани.
Отливки от сплави на алуминиева и медна оснава.
Сплавите се топят в индукциони пещи като най-голямата е с капацитет от 2600кг.
Еденичното тегло на произвежданите отливки е от 1 до 2600кг. и максимални размери да 2000мм.

Методи на формоване

  1. С пясъчно бентонитна смес – каса в каса.
  2. Със самовтвърдяващи се пластични смеси.
  3. Бързосъхнещи смеси с СО2.
  4. За сърца –„cool box”, “hot box”,pep set.
null

Механична обработка

„Булхим – АД” разполага с цех за механична обработка оборудван със стругове,фрези,бормашини и други специализирани машини.

null

Монтажен цех

„Булхим – АД” изработва различни сваръчни конструкции включително резервоари,цистерни и други.
„Булхим – АД” разполага с модерно обзаведена лаборатория за физико-химически и механични показатели.
Проектираме и изработваме моделна екипировка,посредством различни методи за резервни части на агрегати и съоръжения в машиностроенето и други отрасли.

Предприятието произвежда ...
Предприятието произвежда ...

Предприятието произвежда различни видове детайли за нуждите на заводите за производство на металообработващи машини с общо над 400 позиции,включително различни видове корпусни детайли-вретенни,подавателни,супортни и други кутий,шейни,люнети и др.; Произвеждаме и много други видове отливки за всички отрасли и бита.

Вие имате нужда от нашите услуги и продукти...?

Търсите директен контакт с нас?
Може да го направите бързо и лесно като се свържете с нас!

Меню